Låna pengar utan krav på inkomst

Lån utan krav på inkomst

Låna pengar utan krav på inkomst? Normalt brukar alla lån ha något form av inkomstkrav. Ett krav på inkomst brukar normalt vara en förutsättning för att man ska få låna pengar. Inkomstkravet och att man måste kunna uppvisa en taxerad inkomst, dvs en årlig fast inkomst. Frågan är ifall det finns lån utan inkomstkrav och lån utan årsinkomst? Vart hittar man dessa lån utan krav på inkomst i sådant fall?

Krav på fast inkomst

Låna pengar utan krav på inkomst

Låna pengar utan krav på fast inkomst?  Nja, de flesta banker ställer någon form av krav på någon form av fast inkomst för att man ska få låna pengar. Kravet på en fast inkomst ställs naturligtvis pga att bankerna vill ha tillbaka sina pengar. Då vill bankerna bankerna och övriga långivare vara säkra på att låntagaren har de ekonomiska förutsättningarna att kunna hantera en skuld. Ifall låntagaren saknar en fast inkomst så kommer denne inte ha några pengar för att betala tillbaka lånet, vare sig några löpande amorteringar, avgifter eller räntekostnader.

Låna pengar utan fast inkomst

Låna pengar utan krav på taxerad inkomst? Tidigare var det nästan omöjligt att låna pengar utan fast inkomst, men det har förändrats under de senaste åren och numera är det faktiskt möjligt att låna pengar utan fast inkomst. Det finns många alternativ att låna pengar utan fast inkomst. En av anledningarna är bland annat pga att arbetsmarknaden har förändrats. Allt fler går ifrån fasta anställningar till andra anställningsformer, såsom olika projektanställningar. Dessa anställningsformer räknas oftast inte in i kategorin fast inkomst.

Detta har bankerna och låneinstituten förstått och skapat möjligheter för dessa personer låna pengar utan fast inkomst. Lånegivarna vill ju inte gå miste om en målgrupp som växer kraftigt pga en formalia. De flesta tjänar ju pengar trots att inkomsten inte fast i den mening att den kommer från en fast anställning. Den högre risken har kompenserats genom högre ränta. Bankerna har insett att de tom tjänar mer pengar på denna målgrupp. Nu har de fått en ursäkt att ta ut mycket högre ränta på sina lån.

Låna med låg inkomst

Lån med låg årsinkomst. En låg inkomst innebär att du kan låna ett lägre belopp men om du saknar inkomst helt kan du till exempel ta hjälp av en borgensman, som då står för säkerheten för lånet och som kommer att betala tillbaka lånet om inte du kan.

Låna utan inkomst

Ifall man saknar inkomst helt så finns det möjligheter att få låna pengar ändå, men då brukar bankerna ställa lite andra krav för att man ska få låna pengar. Bankerna ställer då krav på säkerhet antingen i form av egendom eller medlåntagare (borgen).

Lån utan inkomstkrav

Ifall man saknar inkomster så återstår endast möjligheten att hitta lån utan inkomstkrav.

Låna tillsammans med medlåntagare

Ett sätt är att att öka på chanserna för att få låna pengar utan fast inkomst är att ta ett lån tillsammans med en medlåntagare. Medlåntaren kan vara ens partner, sambo, familjemedlem eller någon vän. Banker vill gärna att det är två låntagare och det brukar öka möjligheterna att få låna pengar. När det är två personer som tar ett lån så ökar chanserna att få lånet beviljat då banken inser att sannolikheten att de får sina pengarna tillbaka ökar, speciellt då medlåntaren har en fast inkomst.

Ifall den ena har en bra fast inkomst så räcker det oftast för att få lånet godkänt av banken. Dock beror detta lite på hur mycket pengar det handlar sig om – ju högre belopp desto högre inkomst krävs.

Här kan du läsa mer om lån utan inkomstkrav.